100 JAAR EVERTS GROEP

Het bedrijf is in 1922 gestart door een Everts en momenteel staat de 3e generatie Everts aan het roer. Het was toen nog vooral een schildersbedrijf. In de decennia daarna is het bedrijf zich steeds meer gaan toeleggen op onderhoud in brede zin. Vandaag is de Everts Groep een totaal vastgoedonderhoudsbedrijf.

De ambitie van Everts Groep is beheersbare groei op een verstandige manier. “We zijn er trots op dat inmiddels een aantal gespecialiseerde bedrijven deel uitmaken van de Everts Groep”, zegt Rob Everts. “Ze passen perfect in onze bedrijfsfilosofie.

De Everts Groep vindt het belangrijk om een langdurige relatie met haar klanten aan te gaan. Al met al is Everts Groep nu in de Randstad hét aanspreekpunt voor al het vastgoedonderhoud waarbij verantwoord ondernemen belangrijk. Voor Rijksoverheid, gemeenten, bedrijven, VvE's, beheerders en particulieren.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bij de Everts Groep is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) belangrijk. Als lokaal bedrijf met een rijke geschiedenis in de regio voelt Everts Groep zich medeverantwoordelijk voor de maatschappij. Wij zijn ons er terdege van bewust en zijn volop bezig rekening te houden met de effecten van onze bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Wij stimuleren en enthousiasmeren onze medewerkers voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en betrekken ze er actief bij. En dat werkt op een positieve manier door in de uitstraling van de Everts Groep.

De Everts Groep ondersteund o.a. Hospice het Vliethuys en Stichting Jeugdformaat.

Hospice het Vliethuys geeft jaarlijks meer dan 125 terminale bewoners de rust, liefde, warmte en aandacht die zij behoeven aan het einde van hun leven. De vrijwilligers en verpleegkundigen begeleiden niet alleen de bewoners, maar ook hun familieleden en zelfs de (klein)kinderen van de bewoners. Voor meer informatie over het mooie werk van Hospice Het Vliethuys ga naar: www.hetvliethuys.nl

Stichting Jeugdformaat is een maatschappelijke organisatie die jeugd- en specialistische hulp biedt met ruim 1.000 gepassioneerde professionals. Zij geven ondersteuning aan meer dan 10.000 kinderen, jongeren en hun ouders die niet op eigen kracht hun problemen kunnen oplossen. Dit alles met het doel om de toekomstkansen van deze kinderen, jongeren en hun gezinnen te vergroten. Voor meer informatie over het jeugdwerk van Stichting Jeugdformaat ga naar: www.jeugdformaat.nlhttp://www.jeugdformaat.nl

EVERTS-GROEP-HELLAS-HANDBAL-DEN-HAAG

Naast de diverse maatschappelijke organisaties ondersteunt de Everts Groep ook een aantal sportverenigingen zoals Handbalvereniging Hellas, Haagsche Rugby Club, North Sea Beach Rugby, Handbalvereniging EHC en Softbalvereniging – Extra Innings.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is dé standaard bij de Everts Groep voor duurzaam toekomstgericht ondernemen.

EVERTS-GROEP-CIRCULAIR-BOUWEN-VOOR-TOEKOMST

Circulair onderhoud

Wij zijn ons er terdege van bewust en zijn volop bezig met verduurzaming om rekening te houden met de effecten van onze bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. We leven in een tijd waarin het milieu onder druk staat en de CO2-belasting een groeiend probleem is. Gelukkig is er veel dat we kunnen doen om onze impact op het milieu te verminderen. Eén van de manieren om dit te doen is door het verminderen van afvalstoffen en het recyclen van restafval. Door minder afval te produceren, verminderen we de hoeveelheid afval die naar de stortplaatsen gaat. Dit betekent dat er minder afval verbrand wordt, waardoor de uitstoot van broeikasgassen afneemt. Bovendien kan veel afval dat we produceren hergebruikt of gerecycled worden, zoals papier, plastic, metaal en glas. Dit proces helpt ook om de uitstoot van CO2 te verminderen, omdat het recycleren minder energie vergt dan het maken van nieuwe materialen. Samen met onze afvalverwerkers belasten wij het milieu zo min mogelijk.

Sociale werkplek

Everts Groep wil haar steentje bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken. Het bieden van werkplekken aan vluchtelingen en jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt is een belangrijke stap in de strijd tegen armoede en discriminatie. Dit is niet alleen goed voor de individuen die deze kansen krijgen, maar ook voor de samenleving als geheel. Vluchtelingen hebben vaak een moeilijke reis achter de rug en hebben vaak grote moeite om werk te vinden, ondanks hun vaak hoog opgeleide en getalenteerde achtergrond.
Door hen een werkplek aan te bieden, kunnen we hen helpen hun leven weer op de rails te krijgen en hun toekomstperspectieven te verbeteren. Dit helpt hen ook om zich sneller te integreren in de samenleving.

Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt, zoals jongeren uit kansarme gebieden of jongeren met een beperking, hebben vaak moeite om werk te vinden vanwege een gebrek aan ervaring of vaardigheden. Door hen een werkplek aan te bieden, kunnen we hen helpen om deze ervaring en vaardigheden op te doen, wat hen zal helpen om later een baan te vinden.
Bovendien, door deze groepen werk te bieden, kan dit bijdragen aan een diversere en inclusievere werkomgeving. Dit kan tot meer begrip en respect voor elkaar leiden en kan leiden tot grotere creativiteit en innovatie in het bedrijf.

EVERTS-GROEP-SOCIAAL-BEWOGEN