MISSIE, VISIE EN TOEKOMST

EVERTSGROEP-LOGO-100-JAAR-WEBSITE
everts-historie-bleijenberg

MISSIE EVERTS GROEP

Het blijvend nastreven van continuïteit, stabiliteit en uiteraard hoge kwaliteit leveren, is de missie van de Everts Groep.

VISIE EN TOEKOMST EVERTS GROEP

‘Onze ambitie is een stabiele, gestroomlijnde organisatie, waar ruimte is voor ontwikkeling en die bestand is tegenslagen te kunnen opvangen’

Organisatie

‘We zijn een organisatie met een open en platte structuur, waarin iedereen zijn of haar verantwoordelijkheden en taken kent. En waarin alle processen op orde zijn, zodat het duidelijk is wat van de medewerkers wordt verwacht. In een organisatie hebben wij zo weinig mogelijk hiërarchie en vinden het belangrijk dat iedereen kan meepraten en waar zoveel mogelijk rust heerst. De omvang van onze organisatie mag groeien, maar we willen niet supergroot worden. Goed contact met al onze medewerkers en opdrachtgevers is voor ons belangrijk. We willen het karakter van een familiebedrijf behouden. 

Mensen

‘Onze medewerkers zijn het belangrijkste onderdeel van ons bedrijf. Als zij met plezier naar hun werk gaan, zullen zij goede prestaties leveren bij onze klanten. Wij streven lange dienstverbanden na, dat is goed voor de continuïteit van ons bedrijf. De kennis op de werkvloer is van groot belang en daarom sparren we graag met onze vakmensen om ideeën op te halen. Het gesprek met onze medewerkers dient een dialoog te zijn, waarin we goed naar elkaar luisteren. We stimuleren het nemen van initiatief en fouten maken mag. Eerlijkheid is een belangrijke waarde en we denken graag in oplossingen. Problemen pakken worden gezamenlijk aangepakt. Uiteindelijk doen we het met elkaar en willen we dat iedereen begrijpt en ervaart dat iedere medewerker een belangrijke schakel in ons bedrijf is.’

Diensten

‘We leveren totaal vastgoedonderhoud, waardoor de waarde van vastgoed behouden of verbeterd wordt. We werken met goed opgeleide mensen met up-to-date vakkennis en vaardigheden, zodat we uitstekende kwaliteit schilder- en bouwwerkzaamheden kunnen opleveren.’

Klanten en opdrachtgevers

‘Ken je klant, dat is ons credo. De behoefte van de klant is ons uitgangspunt, we luisteren goed voordat wij met een advies of een voorstel komen om een bepaald werk of project uit te voeren. Flexibiliteit in de communicatie met de klant en het overleg met hen over hun behoefte is voor ons een tweede natuur. Als we goede afspraken met de opdrachtgever hebben gemaakt, dan gaan we aan de slag en heeft de klant er in principe geen omkijken meer naar. Dat vraagt om vertrouwen van de klant en vakkennis en kwaliteit van onze kant. Graag onderhouden wij lange termijn relaties met onze opdrachtgevers, waarin wij zorgen voor een optimale staat van hun vastgoed.

Leveranciers

‘Ook met onze leveranciers streven wij naar lange termijn relaties. Zij zijn onze adviseurs en gebruiken hun advies over werkmethoden en producten in de projecten voor onze opdrachtgevers. Onze leveranciers kennen alle ontwikkelingen op hun vakgebied en zijn dus een belangrijke bron van informatie.’

Maatschappij

‘Enerzijds werken wij zo duurzaam mogelijk en beperken onze CO2-uitstoot tot een minimum beperken, anderzijds zijn wij betrokken zijn bij de regio waarin wij actief zijn. Dat laatste doen wij door verschillende maatschappelijke organisaties en sportverenigingen met diensten en financiële bijdragen te ondersteunen.’